Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

IMG_0636

01 / 06 / 2017

Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele) – 31 Gorffennaf diweddariad ar gofrestru

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cofrestru i fynychu Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele) ger Cofeb y Cymry yn Fflandrys, Langemark.    Rydym wrthi’n anfon y ticed ...

(C) Llywodraeth Cymru / Welsh Government

25 / 05 / 2017

Diwrnod Partneriaeth y Canmlwyddiant Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 ac Amgueddfeydd Rhyfel yr Ymerodraeth, 2017

Hoffai Llywodraeth Cymru ddiolch i’r rheini a ddaeth i Ddiwrnod Partneriaeth Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf a gynhaliwyd ar y cyd ag Amgueddfeydd Rhyfel yr Ymerodraeth ar 26 Ionawr ar Faes y Sioe ...

literature-wales-logo_8fa3ae57

19 / 05 / 2017

Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss Noson o Lenyddiaeth a Cherddoriaeth ym Mrwsel

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn cynnal noson o farddoniaeth, rhyddiaith, cerddoriaeth a thrafodaeth yn Passa Porta, Tŷ Rhyngwladol Llenyddiaeth ym Mrwsel, ar 23 Mai 2017. Mae’r digwyddiad yn rhan o Bard ...

literature-wales-logo_8fa3ae57

30 / 03 / 2017

Nerys Williams i gyflawni preswyliad llenyddol ym Mrwsel

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bydd yr awdur Nerys Williams yn cyflawni preswyliad llenyddol ym Mrwsel ym mis Mai eleni. Mae’r preswyliad yn rhan o Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss ...

(c) Llywodraeth Cymru

09 / 03 / 2017

“Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol : Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele)” Broses Gofrestru

Ar 26 Ionawr, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones mai prif ffocws coffâd Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914 – 1918 eleni fyddai canmlwyddiant Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele), a fydd ...