Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

poetry of loss barddoniaeth colled

13 / 11 / 2017

Barddoniaeth Colled – Preswyliad Llenyddol Tŷ Newydd

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bydd bardd o Antwerp, Peter Theunynck yn cyflawni preswyliad llenyddol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn ystod mis Tachwedd eleni. Mae’r preswyliad ...

11 / 11 / 2017

Kirsty Williams yn cyhoeddi grantiau o hyd at £1,000 i ysgolion fynd i ddigwyddiadau ar gyfer cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn gallu gwneud cais am gyllid o hyd at £1,000, er mwyn mynd i berfformiadau ac arddangosfeydd sy’n seilie ...

poster-05a_jpg

12 / 10 / 2017

Fflandrys – Cymru Symposiwm ar y Rhyfel Byd Cyntaf

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd 9 Tachwedd 2017, 8.45am – 5.45pm Cynhelir y symposiwm undydd hwn ar brofiadau pobl o Gymru a Fflandrys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a noddir gan Brifysgol Caerdydd, ...

literature-wales-logo_8fa3ae57

14 / 09 / 2017

Barddoniaeth Colled, Y Gadair Wag

Mae Llenyddiaeth Cymru mewn partneriaeth â Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 wedi comisiynu sioe amlgyfrwng newydd ar fywyd a gwait ...

© Llywodraeth Cymru / Welsh Government

06 / 09 / 2017

Prif Weinidog Cymru yn agor Yr Ysgwrn

Heddiw, agorir Yr Ysgwrn yn swyddogol gan Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AM, Prif Weinidog Cymru, yng nghwmni Gerald Williams, nai’r bardd enwog a’r milwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn. Y ...