Prosiectau

Ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd cymunedau a sefydliadau ar draws Cymru yn datblygu amrywiaeth eang o brosiectau.  Os ydych chi’n cynllunio unrhyw brosiectau, cysylltwch â ni yma.

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

picture-18954-1500561065

St Pauls Church in Wales WW1 Memorial Stained Glass Window restoration

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig. St Pauls Church in Grangtown, Cardiff is home to one of the largest and most impressive stained glass WW1 Memoria ...

© Archif Menywod Cwmru/Women's Archive of Wales

Menywod yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Yng ngwanwyn 2015 derbyniodd Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales grant CDL i gasglu a chadw cofnodion am fywydau menywod ledled Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roeddent yn gweithio y ...

Views of an Antique Land – Imaging Egypt and Palestine in the First World War

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig. We are pleased to announce that Cardiff University has received a grant from the Heritage Lottery Fund for the ...

Llancarfan War Memorial (c) J. Scott-Quelch

Llancarfan War Memorial refurbishment – Welsh Government Historic Environment Service (Cadw)’s War Memorial Grant Scheme

        Mae’r prosiect hwn yn rhan o Gynllun Grant Cofebion Rhyfel y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol (Cadw), Llywodraeth Cymru. Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer y ...

Y Cymry yn Gallipoli a Chofeb Gallipoli yn Amgueddfa Firing Line

Roedd Amgueddfa Firing Line yng Nghastell Caerdydd yn falch i gynnal lansiad swyddogol Arddangosfa Y Cymry yn Gallipoli ar ddydd Iau 3 Rhagfyr 2015. Crëwyd yr arddangosfa deithiol gan Anne Pedley o A ...