Prosiectau

Ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd cymunedau a sefydliadau ar draws Cymru yn datblygu amrywiaeth eang o brosiectau.  Os ydych chi’n cynllunio unrhyw brosiectau, cysylltwch â ni yma.

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

U Boat_POSITIVE

Prosiect Llongau-U 1914-18 – Yn Coffau’r Rhyfel ar y Môr

Mae’r ‘Prosiect Llongau-U’ yn coffáu’r Rhyfel Mawr ar y Môr ar hyd arfordir Cymru. Partneriaeth gwerth £1 filiwn yw hi a fydd yn para am ddwy flynedd ac sy’n cael ei hariannu gan Gronfa D ...

Ymunwch â The Unremembered i goffáu’r Corfflu Llafur o’r Rhyfel Byd Cyntaf

Ymgyrch genedlaethol yw’r prosiect The Unremembered i gofio byddin o weithwyr y Rhyfel Byd Cyntaf – y Corfflu Llafur. Roedd y Corfflu Llafur yn coginio, glanhau, cario a gofalu am y milwyr ar ...

Ringing Remembers 2

Cofio clochyddion o Gymru a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Pan ganodd y clychau ar 11 Tachwedd 1918 roeddynt yn cyhoeddi diwedd y rhyfel mwyaf catastroffig a welodd y byd erioed. O’r niferoedd di-ri a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd 1,400 y ...

8155ad_fa0e15c959744535a7d143e4bf03bd49~mv2

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys

Cyllid ar gyfer cynnal a chadw, atgyweirio ac adfer i gofebion rhyfel Un canlyniad i Brosiect Cofebion Rhyfel Powys yw darparu cyllid ar gyfer rhaglen dreigl o waith cynnal a chadw, atgyweirio ac adfe ...

Capture3

Angle Community Plaques of Remembrance restoration

(Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig.) Angle Community Plaques of Remembrance restoration Angle is a small, predominantly rural community at the extre ...