Projects

20 / 11 / 2014

Ysgol Bryn Alyn School- How can we commemorate World War One?

Mae’r prosiect hwn yn rhan o Cymru’n Cofio, sef un o raglenni Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig grantiau gwerth £1000 i ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae cyfle i bob ysgol uwchradd yng Nghymru wn ...

24 / 10 / 2014

Football Remembers Week

Gwahoddir timau pêl-droed, cefnogwyr ac ysgolion ardraws Cymru i gofio WW1 yn ystod ‘Football Remembers Week’. Cyn gemau pêl droed sy’n digwydd rhwng y 6ed a 14eg o Ragfyr fe ofynnwyd i’r ch ...

22 / 10 / 2014

SILENCE OF REMEMBRANCE INVOLVEMENT NEEDED

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig. As part of a university project, a film is being made looking at the silence of Remembrance. To create this film, ...

23 / 09 / 2014

Ysgol Gyfun Aberaeron – Murlun coffau cyfraniad lleol, ardal Aberaeron i ymdrech y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae’r prosiect hwn yn rhan o Cymru’n Cofio, sef un o raglenni Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig grantiau gwerth £1000 i ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae cyfle i bob ysgol uwchradd yng Nghymru wn ...

27 / 08 / 2014

Y Post Diwethaf

Y Post Diwethaf     Cymorth grant bychan ar gael i grwpiau cymunedol ar draws y DU i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Tachwedd hwn   O 04-18 Tachwedd y flwyddyn hon, mae cymunedau o amgylch y ...